Menüpontok

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A 2018. május 25-én hatályba lépett, 2016/679-es, Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében az alábbiakban tájékoztatjuk az általunk feldolgozott adatokról, hogy kommunikációnk továbbra is fennmaradhasson.

A Tenisz Pro Kft. (székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36., Cg: 01-09-206020), az adatok kezelője, ami azt jelenti, hogy felelősek vagyunk az Önre vonatkozó adatok gyűjtését és felhasználási módját illetően. Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatait, és megvédjük az általunk feldolgozott személyes adatait. Minden személyes adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

Az általunk gyűjtött adatok típusa 

Bizonyos személyes adatokat gyűjtünk Önről. A “Személyes adatok” olyan adatok, amelyekkel azonosítani tudjuk Önt, vagy amelyeket Önhöz tudunk kapcsolni a már meglévő adataink alapján.

Olyan személyes adatokat gyűjtünk, melyeket Ön önként ad, vagy adott át, például amikor e-mailben vagy más csatornákon keresztül kommunikál velünk. Az általunk gyűjtött adatok magukban foglalhatják az Ön nevét, postacímét, telefonszámát, e-mail címét és bankszámlaszámát.

Hogyan használjuk az összegyűjtött és tárolt adatokat 

Az általunk gyűjtött személyes adatokat kommunikációs célokra használjuk, beleértve:

- termékek és szolgáltatások biztosítására – beleértve annak ellenőrzését, hogy Ön jogosult-e bizonyos vásárlási ajánlatok és szolgáltatások igénybevételére –, továbbá arra, hogy jobb ajánlatokat kínálhasson Önnek;

- arra, hogy tájékoztassa Önt a Tenisz Pro termékei és szolgáltatásai frissítéseiről és módosításairól, beleértve egyebek között a felhasználási feltételek és szabályok változásait;

- arra, hogy új termékekről, szolgáltatásokról és eseményekről tájékoztassa Önt;

- az ügyfelek számára nyújtott ajánlatok és a kommunikáció értékelésére és javítására;

- a jogi követelmények vagy a törvényes hatósági adatigénylések teljesítésére;

- arra, hogy tájékoztassa Önt a Tenisz Pro termékeiről és szolgáltatásairól, és azonosítsa azokat, amelyek érdekelhetik Önt;

- piackutatás végzésére;

- elemzési célokra és ügyfélprofilok kialakítására (online és közösségi), amelyeket a vállalat és kiválasztott alvállalkozói végezhetnek.

 

 • Személyes adatait nem értékesítjük, nem kölcsönözzük, nem terjesztjük, illetve nem tesszük elérhetővé harmadik fél számára. A felsorolt célokra azonban információkat oszthatunk meg beszállítóinkkal.

A személyes adatok felhasználásának alapja 

Amikor a személyes adatokat az ebben a tájékoztatóban kifejtett célokra használjuk fel, azt az Önnel való üzleti kapcsolat fenntartásának érdekében tesszük. Továbbá akkor, amikor olyan egyéb termékeket illetően adunk információt, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekesek lehetnek az Ön számára, a jogos érdekünkre támaszkodunk az üzleti kapcsolatok fenntartását és/vagy Önnel mint meglévő ügyféllel való kapcsolattartást illetően.

Hogyan oszthatjuk meg az összegyűjtött adatokat: nemzetközi transzferek 

Csak azok a személyek ismerheti meg, illetve férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek a személyes adatokat a fent említett célokra kell feldolgozniuk.

Jelenleg nem továbbítunk semmilyen személyes adatot az EGT-n kívülre. Abban az esetben, ha az ilyen átvitelt igénylő folyamatokban bármilyen változás bekövetkezik, értesítjük Önt ezen adatvédelmi irányelvek frissítése révén és biztosítjuk Önt, hogy az EU/EGT-n kívüli adatátvitel az adatvédelmi törvényekkel összhangban történhet meg.

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait 

Az Ön személyes adatait a fent említett célokra tároljuk mindaddig, amíg Ön üzleti kapcsolatban áll velünk. Lehetősége van leiratkozni, amennyiben Ön már nem kíván megkeresést vagy meghívást kapni tőlünk. Ebben az esetben nem fogunk a továbbiakban kommunikálni a fent említett témákban.

Biztonsági intézkedések az Ön személyes adatainak megőrzésére 

A Tenisz Pro Kft. elismeri, hogy az Ön által megadott információk bizalmasak lehetnek, és a szokásos eljárásaival és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban az adatok titkosságát és védelmét megőrzi. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket, amelyek segítséget nyújtanak a személyes adatok elvesztése elleni védelemben és a jogosulatlan személyek általi hozzáférés elleni védelemben.

Az Ön lehetőségei és jogai 

Szívesen fogadjuk kérdéseit és észrevételeit. Önnek jogában áll tudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és kérhet azokról másolatot. Ön jogosult arra is, hogy pontatlan személyes adatait helyesbítsük, és esetenként kérheti tőlünk, hogy töröljük a személyes adatait. Ön kifogást emelhet bizonyos személyes adatainak feldolgozása ellen, és kérheti, hogy a személyes adatainak feldolgozása korlátozott legyen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatok korlátozása vagy törlése azt jelenti, hogy nem tudjuk tovább biztosítani a fent vázolt kommunikációt. Önnek joga van a személyes adatait gépileg olvasható formában is megkapni, és az adatokat továbbítani egy adatfeldolgozásért felelős másik félnek. Ha elégedetlen azzal, ahogyan feldolgozzuk személyes adatait, akkor Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, amely Magyarország szabályozója a személyes adatokra vonatkozóan.

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk 

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk az info@teniszpro.hu elérhetőségen.

Ezen irányelvek módosításai 

Ezt az irányelvet időről időre megváltoztathatjuk, a frissítést az weboldalunkon tesszük közzé. Időről időre ellenőriznie kell ezt az oldalt, hogy megbizonyosodjon a változtatásokról, és elégedett-e azokkal.

Leiratkozás 

Ha már nem szeretne további marketingkommunikációs kapcsolatot a Tenisz Pro Kft.-vel, akkor a leiratkozhat az info@teniszpro.hu elérhetőségre küldött levelében.

 

És akkor a még hivatalosabb, precízebb...

... ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az Adatkezelő

Név

Tenisz Pro Kft.

Székhely

1112 Budapest, Kőérberki út 36.

Nyilvántartási szám

01-09-206020,

Levelezési cím

1112 Budapest, Kőérberki út 36.

Honlap

teniszpro.hu

Telefonszám

+36706756750  

E-mail cím

info@teniszpro.hu

továbbiakban: Adatkezelő

Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseivel.

 

 1.  Személyes adatok

Az Adatkezelő kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban felsorolt célokból végez adatkezelést.

 1. A teniszpro.hu oldal (a továbbiakban: a Portál) felhasználói (megrendelők) adatainak kezelése

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

Adatfeldolgozó

Kötelező: név, e-mail cím, telefonszám, cím, számlázási cím, felhasználónév, jelszó, IP-cím, Opcionális: születési idő (életkor), nem, iskolai végzettség, bankszámlaszám

érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

felhasználó azonosítása a Portál által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapításához, illetőleg a szolgáltatások nyújtásához

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.

 

Az Adatkezelő felhívja arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

 

 1. Hírlevél küldése 

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

Adatfeldolgozó

név, e-mail cím

érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §

rendszeres vagy eseti jelleggel hírlevél küldése a Portálon regisztrált Felhasználók részére

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától 5 évig kezeljük

 

 

 1. Cookiekat érintő adatkezelés

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

Adatfeldolgozó

név, e-mail cím

érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §

rendszeres vagy eseti jelleggel hírlevél küldése a Portálon regisztrált Felhasználók részére

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától 5 évig kezeljük

 

 

 1. Egyéb adatkezelések

A jelen adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 1. Adatfeldolgozók

3.1. A Tenisz Pro Kft. könyvelője

Név: AlterECO Bt.

Székhely: 1093, Budapest Lónyay utca 49. 4/18. 

Adatfeldolgozási tevékenység: Könyvelés, számviteli tevékenység

 

3.2. Informatikai szolgáltató, webfejlesztő

Név: Újlap Kft.

Székhely: 1174 Budapest, Árpád fejedelem utca 9. B. ép.

Adatfeldolgozási tevékenység: Tárhelyszolgáltatás, email szolgáltatás

Az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei adatfeldolgozója szerverein találhatóak meg. 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítettsége biztosított, változatlansága igazolható és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatok vonatkozásában megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők, kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 1. Határidő 

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 

A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy 

 • Adatkezelő 
  • milyen személyes adatait; 
  • milyen jogalapon; 
  • milyen adatkezelési cél miatt; 
  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai; 
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. 

 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt. 

 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). 

 

A tiltakozáshoz való jog 

A jelen adatkezelési tájékoztatóval érintett adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel azok jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga. 

 

A törléshez való jog

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések tekintetében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban. 

 

Jogorvoslathoz való jog 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy 

 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.